top of page

Pİ Gençlik Derneği: Gençlerin Potansiyelini Harekete Geçiren Öncü Bir Gençlik Derneği


İzmir merkezli Pİ Gençlik Derneği, 2014 yılında kurulduğu günden bu yana gençlerin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen güçlü bir gençlik hareketi olarak öne çıkıyor. Başkanlığını sayın Begüm İntepeler’in yaptığı dernek, yerelden globale uzanan faaliyet ağı ve etkin ekip yapısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere dokunuyor.


Gençliğin Geleceği İçin Altı Stratejik Çalışma Alanı

Pİ Gençlik Derneği, gençlerin ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak belirlediği altı stratejik çalışma alanı üzerinde faaliyetlerini yürütüyor. Bu alanlar:

İklim Krizi ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik: Gençlerin iklim krizine duyarlılığını arttırmak ve sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik Hakları, Sorunları ve Katılım: Gençlerin haklarının korunması, sorunlarının çözümü ve katılımının arttırılması için çalışmalar yapılıyor.

Sağlıklı Yaşam: Gençlere yönelik sağlık bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Güçlendirme: Gençlerin ve gençlik çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine destek verilerek güçlendirilmeleri sağlanıyor.

Gönüllülük Bilinci: Gönüllülüğün önemi ve etkileri üzerine farkındalık yaratılarak gençler arasında gönüllülük kültürü yaygınlaştırılıyor.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme: Gençlik kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması için destekleyici programlar düzenleniyor.

Pixel Team: Pİ Gençlik Derneği'nin Gençlerden Kurulu Güçlü Ekibi

Pİ Gençlik Derneği'nin çalışmalarının merkezinde yer alan ekip, "Pixel Team" adı altında görev yapıyor. Pixel Team'e katılmak isteyen gençler, yılda bir kez (eylül ayında) açılan bir çağrı üzerine başvuruyor ve dernek tarafından yapılan mülakatlar sonucunda seçiliyor. Ekibin üyeleri, en az 1 yıl boyunca dernek çalışmalarında aktif görev almayı taahhüt ediyor ve 3 haftalık bir oryantasyon eğitiminden geçerek görevlerine başlıyor. Pixel Team üyeleri, dernek projeleri ve faaliyetleri için gönüllü havuzunda yer alıyor ve kendi tercih ettikleri sorumlulukları üstleniyorlar. Unutmayın ki Pixel Team’de yer almak için İzmir’de ikamet etmelisiniz.

İzmir'de ikamet eden gençler için dernek bünyesinde birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Alanında uzman kişilerin davet edildiği seminerlerden, yüzme, satranç, seramik, fotoğrafçılık ve yabancı dil konuşma kulüpleri bu etkinliklerden bazıları.

Gençlere Ulaşmak İçin Yerelden Globale Uzanan Bir Yol


Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA): Gençlere Ulaşmak İçin Çevrimiçi Platform

Pİ Gençlik Derneği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren diğer gençlik dernekleri ile işbirliğini sağlayarak gençlere daha kolay ulaşmayı hedefliyor. Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) adı verilen çevrimiçi platform, atölyelerden eğitimlere, seminerlerden yurtdışı projelerine kadar birçok etkinliğin daha görünür olmasını sağlayarak binlerce gence erişim imkanı sunuyor.


Uluslararası bir ağın parçası

Pİ Gençlik Derneği sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda da etkin. United Nations (UN) Global Compact Network ve Prisma European Network gibi küresel ağların bir parçası olan dernek gençlik alanındaki çalışmalarını global bir vizyonla sürdürüyor.


Avrupa Birliği Destekli Değişim ve Gelişim Programları

Pİ Gençlik Derneği, Avrupa’nın en büyük eğitim, gençlik ve spor programı olan Erasmus Plus (Erasmus+) programının altında geliştirilen birçok alt programa dikkat çekiyor ve Avrupa Birliği programlarına katılımı teşvik ediyor. Erasmus Plus'ın (Erasmus+) gençlik alanında düzenlediği programlar bünyesinde dahil olduğu projelerle gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve gönüllülük deneyimleri yaşamalarını destekliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından başlatılan "Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Programı" ile insani yardım operasyonlarında gönüllü olarak yer alarak uluslararası insani yardım çalışmalarına destek veren Türkiye'den ilk kuruluş olma gururunu yaşıyor.


Hedef: Gençlerin Potansiyelini Harekete Geçirmek

Pİ Gençlik Derneği, gençlerin potansiyelini harekete geçirmeye odaklanan çalışmaları, güçlü işbirlikleri ve şeffaf yapılanması ile dikkat çekiyor. Gençlerin katılımını teşvik eden ve onlara önemli fırsatlar sunan dernek, bu misyonunu sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyuruyor. İlgilenen gençleri dört gözle bekleyen Pİ Gençlik Derneği’ne https://www.pigenclikdernegi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili geneZnation okurları, Pİ Gençlik Derneği'nin faaliyetlerini takip ederek siz de gençlik fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Kommentare


Top Stories

bottom of page