top of page

Pay Gençlik Derneği: Payına Düşeni Yapmak!


Türkiye'nin önde gelen gençlik derneklerinden biri olan PAY Gençlik Derneği, kuruluş felsefesini Farabi'nin hak liyakat pay teorisi ile özdeşleştirerek, gençlerin yaşadığı sorunlara rasyonel ve katılımcı bir perspektifle yaklaşarak çözüm ve politika önerileri geliştiriyor. 2021 yılında Mustafa ÇALIŞKAN ve arkadaşları tarafından kurulan dernek güçlü anlam taşımayan ve derinlikli bir düşünce barındırmayan projeleri reddediyor. Dernek bu özelliği sayesinde kuruluşundan itibaren etkili ve anlamlı projelerle varlığını sürdürüyor.


Farabi'nin Hak Liyakat Pay Teorisiyle Uyumlu Yaklaşım

PAY Gençlik Derneği, Farabi'nin Hak Liyakat Pay Teorisini benimseyerek her bireyin payına düşeni yapması gerektiğine inanıyor. Bu anlayışı dernek faaliyetlerine yansıtarak, gençlerin yaşadığı zorluklara mantıklı, katılımcı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla çözümler üretiyor.


Kurumsal Yapı ve Vizyonun Önemi

Dernek, kuruluşundan itibaren kurumsal yapısına büyük önem veriyor. Kalite yönetim sistemi ve bilgi güvenliği yönetimi sistemini kurarak profesyonelliği ve etkinliği artırıyor. Ayrıca, dernek kendi vizyon ve ilkelerini belirlerken hassasiyetle ilerliyor. Bu sayede uzun vadeli hedeflerine daha sağlam bir temel üzerinde ilerlemeyi amaçlıyor.


Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Eleştiri Kültürü

PAY Gençlik Derneği'nin öne çıkan bir özelliği, sorunlara yapıcı çözüm önerileri getirmeleridir. Herhangi bir sorunun çözümünü ararken getirilen eleştiriler, çözümün bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu yaklaşım, gençlerin sorunlarını çözmede büyük bir itici güç haline geliyor.


Türkiye’de Bir İlk PAY Gençlik Meclisi

Dernek, gençlerin sorunlarını daha etkin bir şekilde ele almak için PAY Gençlik Meclisi projesini hayata geçirdi. Bu projede farklı bölgelerden seçilen 70 genç, gençlik sorunlarını dernek gündemine taşırken aynı zamanda derneğin çalışmalarına yön veriyor. Bu proje sayesinde derneğin karar alma mekanizmalarında bir Türkiye panoraması çizilerek katılımcılık artırılıyor. PAY Gençlik Meclisi projesi katılımcılık özelliği sayesinde Türkiye’deki gençlik dernekleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.


Sorunları Görünür Kılmak ve Çözüm Önerileri Sunmak

Derneğin temel yaklaşımı, gençlerin sorunlarını görünür kılarak çözüm önerileriyle birlikte kamuoyunun gündemine sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için PAY Gençlik Derneği, paydaşları bir araya getiren çalıştaylar düzenleyerek politika ve çözüm belgeleri üretiyor. Bu sayede gençlik sorunları hem daha fazla görünür hale geliyor hem de çözümlerin izlenebilirliği sağlanıyor.


PAY Gençlik Derneği'nin ana çalışma başlıkları;

- Sorun Bildir mekanizmasıyla gençlerin sorunlarını belirleme,

- PAY Gençlik Meclisi aracılığıyla katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi,

- Gençlerin her alanda ve özellikle karar alma mekanizmalarında temsilini artırmak için kişisel ve sosyal gelişim eğitim ve etkinliklerinin düzenlenmesi.


Deprem Bölgesi Gençlerine Yönelik Projeler

Dernek, deprem bölgesinde yaşayan gençlerin sorunlarına duyarsız kalmıyor. Deprem bölgesinde başlattığı projede saha çalışmaları gerçekleştirerek gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit ediyor. Bu projenin sonuçları politika ve çözüm önerileri şeklinde hazırlanan raporlarla destekleniyor. Bu kapsamda, derneğin ilk anından itibaren Ankara’da bir dayanışma başlatılmış ve Çankaya Kaymakamlığı ile ortaklaşa yardım faaliyetlerine destek vermiştir. 12 PAYdaş ile sosyal medya yayınları üzerinden bir hak ihlali çalışması gerçekleştirmiş ve bunu Afet İzleme ve Değerlendirme Ön Raporu olarak raporlaştırmıştır. Dernek, şu anda ise Avrupa Birliği desteği ile deprem bölgesindeki gençlerin yaşadığı problemleri kamuoyunda görünür kılmak adına bir belgesel çalışması yürütmektedir.


Katılım ve Destek İçin Çağrı

PAY Gençlik Derneği, gençlerin sesini duyurabilmek ve sorunlara çözüm üretebilmek için gönüllülük çalışmalarına katılmaya çağırıyor. Dernek, gençlerin bireysel ve toplumsal gelişimini desteklemek amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenliyor. Siz de payınıza düşeni yapmak istiyorsanız derneğin web sayfası https://paygenclikdernegi.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Comments


Top Stories

bottom of page