top of page

İş Dünyasının Çok Konuşulanı: Kapsayıcılık, Çeşitlilik Ve Eşitlik


Merhaba geneZnation okurları. Bu yazımızda sizler için iş dünyasının son yıllarda çok konuşulan kavramları olan kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik konusunu ele alacağız. Yazımızda Dünya Ekonomik Forumunun yayınladığı Global Parity Alliance: Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2023 raporunun sonuçlarına da yer vereceğiz. Öncelikle bu kavramlar nedir, bunu ele alalım.

Çeşitlilik, inançları, dili, dini, ırkı ve tercihleri farklı insanların herhangi bir ayrımcılığa ve dışlamaya maruz kalmaksızın bir arada yaşamasına atıfta bulunan bir kavramdır. Birbirimizi anlamak ve saygı göstermek, çeşitliliği kucaklamak için önemli adımlardır.

Kapsayıcılık ise herkesin farklı özellikleri ve kimlikleriyle kabul edildiği ve dahil edildiği bir toplum yaratma çabasını ifade eder ve çeşitliliği de kucaklayan bir kavramdır.

Eşitlik, adaletin temel taşıdır. Fırsat eşitliğini çeşitlilik kapsamına giren her grup için oluşturmayı ve gelişim olanaklarını erişilebilir kılmayı ifade eder.

Muhtemelen bu kavramlarla her gün karşılaşıyorsunuz. Herkesin dilinde olan bu konu mail kutunuzda bir eğitim duyurusu, bir bültende haber, kapsayıcılık stratejilerine ilişkin ipuçları, bu konu ile ilgili danışmanlık teklifi vb. birçok etkileşim yoluyla gündeminize geliyordur.

Biz de bu yazımızda bu kavramların yanı sıra sizler için Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Global Parity Alliance: Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2023 Raporunun sonuçlarına da yer verdik.

Global Parity Alliance: Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2023 Raporundan öne çıkanlar


COVID-19 salgınının DEI çabalarını etkiledi

Rapora göre DEI girişimlerinin geçici olarak askıya alınması, kimliğe dayalı düşmanlıkta artış ve çeşitli çalışanlar için işle ilgili zorluklardaki orantısız artış gibi çeşitli alanlarda görüldü.

Kapsayıcılık, Çeşitlilik, Eşitlik Yatırımları Artıyor

Raporda belirtilen sonuçlara göre 2020'de, dünya çapındaki şirketlerin DEI ile ilgili çabalara 7,5 milyar dolar harcadığı ve rakamın 2026'da iki katından fazla artarak 15,4 milyar dolara çıkmasının beklendiği ifade ediliyor.

Rapora göre başarılı bir Kapsayıcılık, Çeşitlilik, Eşitlik Stratejisi için 5 temel başarı faktörü var.

(1) Temel nedenlere ilişkin incelikli bir anlayış, (2) Anlamlı bir başarı tanımı, (3) Sorumlu ve yatırım yapan iş liderleri, (4) Kendi özel bağlamı için tasarlanmış bir çözüm, ve (5) Titiz izleme ve rota düzeltme.


Y ve Z Kuşağının Tercihleri

Raporda, Y kuşağı ve Z Kuşağı üyeleri arasında işverenlerde aradıkları ilk üç şeyden birinin "çeşitli ve kapsayıcı bir organizasyon" olduğunu ifade eden araştırma sonuçlarına da yer verilmiş.


Raporda vaka çalışması olarak incelenen şirketler arasında Limak da var.


Raporda Limak’ın 2015 yılında Türkiye'deki kadın üniversite öğrencilerini mühendislik odaklı STEM alanında kariyer yapmaya teşvik etmek için başlattığı Türkiye'nin Mühendis Kızları (EGT) projesi yukarıda belirtilen başarı faktörleri açısından değerlendiriliyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi Türkiye lise öğrencilerine ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim ve destek programları sunarak kadınların mühendislik alanında temsilini artırmayı hedefledi.

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin bulguları

Raporda Limak tarafından bu proje kapsamında elde edilen bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Türkiye'deki tüm mühendislerin yalnızca küçük bir yüzdesinin kadın olduğunu ve düşük temsilin kısmen kültürel ve toplumsal engellerden kaynaklandığını öğrenmişlerdir.

- Araştırmalar, mühendisliğin basmakalıp olarak erkeklere ayrılmış bir kariyer yolu olarak kabul edildiğinden, STEM'e yakınlığı olan kadınların tipik olarak tıp okumaya teşvik edildiğini ortaya çıkardı.

- Klişelerin ve toplumsal baskıların kadınların özgüvenlerini ve mühendislik alanında kariyer yapabileceklerine olan inançlarını olumsuz etkilediğini tespit ettiler.

Diğer DEI Çabaları

Uluslararası birçok şirket, her yıl yayınladıkları DEI raporlarıyla çabalarını ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu firmalardan bir tanesi BCG Group'tur. BCG Group, DEI konusunda danışmanlık hizmetleri de vererek kapsayıcılığın sadece insanlara adil davranma temelinde insan ilişkilerine uyarlanan bir kavram olmadığını gösteriyor. Böylelikle insan ilişkilerinin nesnesi olan birçok süreç ve diğer içeriklerde de kapsayıcılık stratejisi geliştirilmeye başlandı.

Kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik, iş dünyasında ve toplumda önemli bir dönüşüm hareketidir. Çalışmalar, bu değerlerin yaygınlaşmasında ve ilerlemesinde önemli adımlar atıldığını göstermektedir.


Comments


Top Stories

bottom of page