top of page

Görünmez Devrim: PageGroup Yetenek Trendleri 2023 Raporu


Bilindiği üzere PageGrup Yetenek Trendleri 2023 raporunu yayınladı. 70.000 profesyonelin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları günümüz iş dünyasının hızlı, keskin ve geri döndürülmez değişimini vurguluyor. Bizler de raporun öne çıkan vurgularını sizler için derledik.

PageGroup'un yayınladığı Yetenek Trendleri 2023 raporu, 70.000 profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı çalışmanın sonuçlarını içermektedir ve günümüz iş dünyasının hızlı, keskin ve geri döndürülmez değişimine vurgu yapmaktadır.

Rapor, bu değişimin niteliğini anlatmak için "Görünmez Devrim" kavramını kullanarak, insanların değerlerinde, zihniyetlerinde ve işle olan ilişkilerinde gerçekleşen bir dönüşüme işaret etmektedir.

Görünmez devrim havalı bir kavram gibi dursa da PageGroup’un görünmez devrimin gerçekleştiğini vurguladığı alanlar görünmez devrim kavramının yaşadığımız değişimin niteliğini anlatmak için ne kadar güçlü ve doğru bir seçim olduğunu ortaya koyuyor.

Endüstri devrimine gönderme yapılarak belirlenen görünmez devrim kavramı özellikle insanların değerleri, zihniyetleri ve iş ilişkilerinde yaşanan değişimleri vurgulamaktadır. Raporun temel bulguları, bu değişimin kalıcılığını, çalışanların tavırları ve motivasyonlarındaki değişimleri, yetenek ortamının tüm yaş gruplarını, pazarları ve sektörleri etkilediğini, ayrıca iş sadakatinin bir kuraldan istisnaya dönüşüne işaret etmektedir.

Raporda araştırmanın tasarımının uçtan uca bir yetenek perspektifine sahip olduğu belirtilmektedir. Yetenek perspektifi, iki boyut üzerinde odaklanmaktadır: Birincisi, yeteneklerin zihniyetlerini (motivasyonlar, tutumlar, algılar, inançlar, değerler vb.), ikincisi ise istihdam edenleri (maaş, yan haklar, beceriler, yetenek gelişimi, şirket kültürü, iş-yaşam dengesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, esneklik vb.) kapsamaktadır. Temel bulgular, çalışmanın yola çıkış dinamikleriyle sonuçların uyumlu olduğunu göstermektedir.

Rapora göre, Türkiye'de çalışanların %97'si yeni iş fırsatlarına açıktır. Bu durum, işyerlerini dönüşüme zorlamakla kalmamakta, aynı zamanda çalışanlar arasında işyeri değiştirme fırsatları için büyük bir rekabetin yaşanacağı anlamına gelmektedir. Çalışma sonuçları, bu durumun tüm kategoriler (ülke, yaş, cinsiyet) için geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yetenek hareketliliğini yönlendiren en önemli faktör ise bilgi olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu bulgulara dayanarak raporu yetenekler açısından değerlendirdiğimizde, firmaların yetenek savaşlarının yanı sıra yeteneklerin de kendi içinde şiddetli bir rekabetin yaşanacağını söyleyebiliriz.

Görünen o ki PageGroup Yetenek Trendleri 2023 raporu iş dünyasındaki değişimin derinliğini ve önemini ortaya koyarak şirketlerin ve çalışanların gelecekteki başarıları için bu değişimlere uyum sağlama gerekliliğini vurgulamaktadır.

Comments


Top Stories

bottom of page